Kulbbkveld onsdag 27.11.

23 nov

Kaffe og bakkels som vanlig.

I tillegg skal vi drøfte kaianlegg og nye vedtekter.

Vi får også sannsynligvis besøk av Roar Ørsund. Vi ønsker å presentere og drøfte våre tanker om utvikling av havna. Kan Hydro være en samarbeidspartner?