Klubbhus

12 des

Da har vi tatt et lite ansiktsløft innvendig i gang og sal med maling, planter og bilder.

Husk. Klubbkvelder onsdager kl. 18:00. Kaffe og bakkels. Mye humor og mange diskusjoner.