Medlemsmøte onsdag 22.1. kl. 1900

16 jan

Gjennomgang av løsning og tilbud på kaiprosjekt. Ta en avgjørelse på om vi skal gjennomføre prosjektet.

Diskutere utkast til nye vedtekter som berettiger momsrefusjon.

Husk det er kaffe og bakkels kl. 1800