Utleie av klubbhus.

23 jan

Henvendelse til Kjell Jostein Sandvik tlf. 90851728 eller email kjelljs@online.no

OBS! Alle onsdager er opptatt da laget har faste klubbkvelder.