Innkalling til Årsmøte

19 feb

Årsmøtet avholdes i klubbhuset 4. mars kl. 18:00

Vanlige årsmøtesaker + endring av vedtekter

Saker må være sendt til styret innen 1.3.

Etter årsmøtet blir det orientering om prosjektene.