Ny vedtekt – momsrefusjon

25 mar

Ref. til diskusjonene på siste årsmøte vedrørende endring av vedtektene. Det viser seg at vi fortsatt ikke oppfyller de kravene som er for å kunne søke om momsrefusjon. Verken de gamle eller nye vedtektene er i samsvar med kravene til å stå i “frivillighetsregistret”. Nå har saksbehandlere i Brønnøysundregistret og skattemyndighetene mer eller mindre en kampanje for å forfølge og utelukke båtforeninger fra dette registret. Vi risikerer da at vi blir definert som et “samvirke” med krav om regnskapsplikt og skatteplikt.

Vi jobber med saken for å finne ei løsning. Først og fremst for å unngå regnskapsplikt og skatteplikt. Men også for å komme i posisjon for å få momsrefusjon.