Dugnad

29 mar

I disse coronatider må vi ta inn over oss de anbefalinger som er gitt. Vi kan som dere skjønner ikke ha ei større samling av dugnadsfolk på onsdagskvelder slik som vi tradisjonelt har gjort . Vi vil derfor i år organisere dugnad på en annen måte.

Vi har en kjempejobb med å bygge kai. Tanken er at vi organisere arbeidet slik at en og en kan jobbe med spesifikke oppgaver. Men noen jobber krever at 2-3 personer samarbeider som et lag. Vi ser også at dette arbeidet bør spres utover i uka. Dugnad er som kjent frivillig og vi respekterer at mange ikke ønsker å stille opp. Men for de som ønsker å delta vil jeg anmode om at de melder seg på slik at vi får organisert og fordelt arbeidet. Det vil bli hengt opp liste i havna hvor den enkelte kan skrive seg på. I tillegg kan de som ønsker sende meg en sms, email eller ringe. Når vi får ei navneliste vil vi i neste omgang ta kontakt for å avtale jobb.

Kjell Jostein Sandvik

tlf:   90851728

email:  kjelljs@online.no