Dugnad

20 apr

Da er vi i gang med bygging av kai. Dette sysselsetter en del. Men vi ser også at det er andre oppgaver som må gjøres. Vi starter derfor med en forsiktig dugnad på onsdagskveldene for de som ønsker dette. Det er viktig at vi respekterer de anbefalinger som er gitt ifm corona. Så vi sprer oss utover med forskjellige gjøremål og tar kafeen litt spredd.