Kaibygging

24 apr

Det er en fornøyelse å være leder i et lag med så mange dyktige og arbeidsomme dugnadsfolk. Kaiprosjektet ligger allerede flere uker foran den plana jeg har lagt.

Takker for godt samarbeid!