Kaiprosjeket. Status fredag 24.4.

24 apr

Situasjon før kaiprosjekt. Ubrukbar.

Statur i dag 24.4. etter 5 dagers super innsats av en dyktig og arbeidsom dugnadsgjeng. Vi ligger 3-4 uker foran opprinnelige plan. Det er takknemlig jobb å være prosjektleder i et så positivt miljø.

Nå har vi ei snart ei kai som større båter kan legge til. B.la. redningsskøyta.

Tirsdag kommer ny gjestebrygge på 21 meter. Ola Erik har oppfølgingen av denne + rep av Flåbrygga. Odd Torbjørnsen fikser landgang.

Vi får utført mye til tross for corona. Men vi respekterer de anbefalinger som gis, så meld din interesse. Vi organiserer arbeidet deretter. Du kan få oppgaver helt isolert fra andre.