Godt nytt år

28 des

Noen ord på tampen av 2020.

Vi har gjort store investeringer i år. Vi har mudret opp hele indre havneområdet og fått lagt opp en molo som sikrer mot slam fra Litedalselva. Men det største er kaiprosjektet. Nå kan til og med redningsskøyta gå inn i havna og legge til kai.

I tillegg til et stort økonomisk løft har vi lagt ned en formidabel egeninnsats med dugnadstimer. Dette har styrket samholdet og trivselen. Og jeg må innrømme at jeg blir glad og stolt når jeg tenker på den innsatsen dere har lagt ned i prosjektene. Det er et privilegium å være leder for en slik flott gjeng.

Økonomien er i samsvar med budsjett og framdrifta er over forventning.

2021 byr på noen utfordringer. Det ser ut som det kan bli anlagt badeplass i keila mellom havna og industriveien. I så fall er det mulig vi får frigitt tunnelmasse. Da må vi ta stilling til om vi skal legge ny molo i innløpet og få mudret kanalen. Videre sliter vi med å få godkjenning som “frivillig organisasjon”. Her må vi juster våre vedtekter. Alternativet blir å danne er “samvirkelag”. Dette får i så fall store driftsmessige og økonomiske konsekvenser.

Jeg takker for en fantastisk innsats i 2020 og ønsker dere Godt Nytt År.

PS. Ønsker også takke Bredesen AS som har gjort en fantastisk jobb for oss.