Samarbeidet med Sunndal kommune er brutt.

28 jan

Vi hadde styremøte på tirsdag og drøftet siste innspill fra administrasjonen i Sunndal kommune. Rammebetingelsene var så dårlig at vi valgte å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning. Vi beklager selvfølgelig utfallet. Men nå var begeret fult. Vi har sendt et offentlig brev hvor vi underbygger vår beslutning og klart gir uttrykk for at vi er skuffet og mangler tillit.

Vi sendte også kopi til de lokale avisene. Begge aviser har i dag slått opp saken i sine nettaviser. I Aura Avis er hele brevet gjengitt. Men også Driva har fått med de vesentlige momentene.