Årsmøte 2021

4 mar

På grunn av korona er årsmøtet utsatt på ubestemt tid. Håper at det lar seg gjøre å få arrangert dette innen 1.mai.

Vi har også en uavklart sak vedrørende vedtekter mot Brønnøysundregistrene. Vi bør ha tilbakemelding derfra før årsmøtet. Det ligger an til at vi må godkjenne nye vedtekter.

Det er ikke noe nytt vedrørende badeplass og molobygging. Vi jobber med alternative løsninger for å utbedre og sikre havneinnløpet.