Info fra dagens styremøte (12.4.)

12 apr

På grunn av corona ble det besluttet at vi utsetter årsmøtet. Sannsynligvis til september. Men er det mulig prøver vi å få det til tidligere. Dagens styre har sagt seg villig til å bli sittende uendret fram til årsmøtet. Vi besluttet å sende ut kontingenter og avgifter i samsvar med det som ble besluttet i 2020. Disse blir sendt ut i nærmeste framtid.

En annen grunn til at vi utsetter årsmøtet er at det er en uavklart situasjon mot Brønnøysundregistrene. De ønsker å ekskludere oss far frivelighetsregistret. Vi har anket denne avgjørelsen. Saken blir da avgjort av ei nemnd. Vi har gjort noen endringer som vi har bedt om tilbakemelding på. Får vi aksept for dette må vi ha et årsmøte for å formelt vedta disse endringene. Får vi negativt svar kan det få store konsekvenser for oss. Skal komme med nærmer informasjon når vi får tilbakemelding.

Vi har store strømregninger. Her må alle bidra med å kutte unødvendig forbruk. Hvis ikke må vi ta sikte på å øke avgiftene på en eller annen måte.

Tar sikte på å starte opp med dugnad onsdag den 21.4. kl. 17:00. Her må vi ta hensyn til coronaregler. Alle har et ansvar for å etterkomme disse.