Utkast til vedtekt 18.6.2021

20 mai

Utkast til vedtekt 2021

Her er siste versjon som vil bli godkjent av Brønnøysundregistrene slik at vi kan fortsette som en frivillig organisasjon.

PS. Her er det lite rom for endring av hovedprinsippene. Men noen detaljer kan nok endres.