En beskjed til miljøsvinet!

25 mai

Du som har satt fra deg disse 3 dunkene bør få kjørt dem til Frazefoss og levere dem som spesialavfall – snarest. Det var tømming av dunker i dag men disse ble selvfølgelig stående igjen. Forventer du at mora di skal rydde opp? Eller forventer du at en av oss i styret skal ta en ekstra dugnadskveld for å få levret disse til Frazefoss?

Vi stiller gjerne opp på dugnad. Men dette er utenfor. Du kan påregne ei ekstra regning på 500kr hvis du ikke rydder opp selv.

Styret.