Innmelding

For innmelding i Sunndalsøra Småbåtlag, ta kontakt med kasserer

Ola Erik Holte
epost: oeholte@gmail.com 
tlf: 954 23 463