Kort info om badeplass og forholdet til kommunen.

12 feb

Her er svarbrevet fra kommunen.

Svar til uttalelse til detaljregulering – mindre reguleringsendring Håsøran nord – Sunndalsøra Småbåtlag

I svaret ligger det ingen innrømmelse eller imøtekommenhet. Dette betyr at vi opprettholder vår beslutning om å ikke delta i opparbeiding av badeplass. Det blir heller ikke aktuelt å sikre innløpet til havna med en molo da vi ikke har egnet masse.

Andre alternativer for å sikre kanalen vil bli drøftet på årsmøtet.

Samarbeidet med Sunndal kommune er brutt.

28 jan

Vi hadde styremøte på tirsdag og drøftet siste innspill fra administrasjonen i Sunndal kommune. Rammebetingelsene var så dårlig at vi valgte å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning. Vi beklager selvfølgelig utfallet. Men nå var begeret fult. Vi har sendt et offentlig brev hvor vi underbygger vår beslutning og klart gir uttrykk for at vi er skuffet og mangler tillit.

Vi sendte også kopi til de lokale avisene. Begge aviser har i dag slått opp saken i sine nettaviser. I Aura Avis er hele brevet gjengitt. Men også Driva har fått med de vesentlige momentene.

 

Bading i havna

11 jan

Før jul fikk jeg en henvendelse fra noen damer om de kunne få bade i havna. Jeg kunne selvsagt ikke si nei til dette. Fikk tilbud om å delta, men takket nei. Men det er sikkert mulig å melde seg på for de som ønsker.

Godt å se at også andre har glede av den flotte havna vår. Et friområde for hele bygda.

Godt nytt år

28 des

Noen ord på tampen av 2020.

Vi har gjort store investeringer i år. Vi har mudret opp hele indre havneområdet og fått lagt opp en molo som sikrer mot slam fra Litedalselva. Men det største er kaiprosjektet. Nå kan til og med redningsskøyta gå inn i havna og legge til kai.

I tillegg til et stort økonomisk løft har vi lagt ned en formidabel egeninnsats med dugnadstimer. Dette har styrket samholdet og trivselen. Og jeg må innrømme at jeg blir glad og stolt når jeg tenker på den innsatsen dere har lagt ned i prosjektene. Det er et privilegium å være leder for en slik flott gjeng.

Økonomien er i samsvar med budsjett og framdrifta er over forventning.

2021 byr på noen utfordringer. Det ser ut som det kan bli anlagt badeplass i keila mellom havna og industriveien. I så fall er det mulig vi får frigitt tunnelmasse. Da må vi ta stilling til om vi skal legge ny molo i innløpet og få mudret kanalen. Videre sliter vi med å få godkjenning som “frivillig organisasjon”. Her må vi juster våre vedtekter. Alternativet blir å danne er “samvirkelag”. Dette får i så fall store driftsmessige og økonomiske konsekvenser.

Jeg takker for en fantastisk innsats i 2020 og ønsker dere Godt Nytt År.

PS. Ønsker også takke Bredesen AS som har gjort en fantastisk jobb for oss.

Kaiprosjeket. Status fredag 24.4.

24 apr

Situasjon før kaiprosjekt. Ubrukbar.

Statur i dag 24.4. etter 5 dagers super innsats av en dyktig og arbeidsom dugnadsgjeng. Vi ligger 3-4 uker foran opprinnelige plan. Det er takknemlig jobb å være prosjektleder i et så positivt miljø.

Nå har vi ei snart ei kai som større båter kan legge til. B.la. redningsskøyta.

Tirsdag kommer ny gjestebrygge på 21 meter. Ola Erik har oppfølgingen av denne + rep av Flåbrygga. Odd Torbjørnsen fikser landgang.

Vi får utført mye til tross for corona. Men vi respekterer de anbefalinger som gis, så meld din interesse. Vi organiserer arbeidet deretter. Du kan få oppgaver helt isolert fra andre.

 

Kaibygging

24 apr

Det er en fornøyelse å være leder i et lag med så mange dyktige og arbeidsomme dugnadsfolk. Kaiprosjektet ligger allerede flere uker foran den plana jeg har lagt.

Takker for godt samarbeid!

Dugnad

20 apr

Da er vi i gang med bygging av kai. Dette sysselsetter en del. Men vi ser også at det er andre oppgaver som må gjøres. Vi starter derfor med en forsiktig dugnad på onsdagskveldene for de som ønsker dette. Det er viktig at vi respekterer de anbefalinger som er gitt ifm corona. Så vi sprer oss utover med forskjellige gjøremål og tar kafeen litt spredd.

Statusrapport 17.4.2020

17 apr

Da er Bredesen ferdig med kai og molo. De skal ha ros for vel utført arbeid og et godt samarbeid. Nå har hele indre havneområdet brukbar seilingsdybde. Faktisk så bra at redningsskøyta kan gå inn i havna.

Mandag 20. får vi materialer til kaia. Vi starter da opp med første dugnadsgjengen. Så vil det gå slag i slag. Men så langt har jeg fått lite påmelding. Men jeg antar at det nå etter hvert kommer arbeidslystne folk. Men vi må organisere dette på et god måte. Kun organisert dugnad blir godkjent med tanke på fradrag i naustavgift. Så skriv deg på liste som er slått opp i havna.

Ny gjestebrygge kommer neste uke. Ola Erik tar jobben som følgebil med skilt “lang last”.

Dugnad

29 mar

I disse coronatider må vi ta inn over oss de anbefalinger som er gitt. Vi kan som dere skjønner ikke ha ei større samling av dugnadsfolk på onsdagskvelder slik som vi tradisjonelt har gjort . Vi vil derfor i år organisere dugnad på en annen måte.

Vi har en kjempejobb med å bygge kai. Tanken er at vi organisere arbeidet slik at en og en kan jobbe med spesifikke oppgaver. Men noen jobber krever at 2-3 personer samarbeider som et lag. Vi ser også at dette arbeidet bør spres utover i uka. Dugnad er som kjent frivillig og vi respekterer at mange ikke ønsker å stille opp. Men for de som ønsker å delta vil jeg anmode om at de melder seg på slik at vi får organisert og fordelt arbeidet. Det vil bli hengt opp liste i havna hvor den enkelte kan skrive seg på. I tillegg kan de som ønsker sende meg en sms, email eller ringe. Når vi får ei navneliste vil vi i neste omgang ta kontakt for å avtale jobb.

Kjell Jostein Sandvik

tlf:   90851728

email:  kjelljs@online.no