Utleie av klubbhus

14 mar

Kontaktperson: Christel Kjærvik tlf. 417 58 592.

Leietakst pr. dato:

1300,- pr. døgn for medlemmer. 2600,- pr. døgn for ikkemedlemmer.

 

Innkalling til Årsmøte

19 feb

Årsmøtet avholdes i klubbhuset 4. mars kl. 18:00

Vanlige årsmøtesaker + endring av vedtekter

Saker må være sendt til styret innen 1.3.

Etter årsmøtet blir det orientering om prosjektene.

Medlemskveld onsdag 12.2.

11 feb

Gjennomgang av status vedr. prosjekt – kai, molo og mudring.

Og som vanlig kaffe og bakkels.

Årsmøte SSBL + info om spunting og kai

23 jan

Tar sikte på årsmøte 4. mars kl.18:00. Hold av datoen.

PS. Hadde medlemsmøte i går 22.1. hvor det ble drøftet og besluttet spunting og bygging av kai. Klart flertall for at vi kjører prosjektet. Styret vil da jobbe for å få på plass finansiering og starte opp så raskt som mulig. Mudring av havna vil også ha høy prioritet i tiden fremover.

Utleie av klubbhus.

23 jan

Henvendelse til Kjell Jostein Sandvik tlf. 90851728 eller email kjelljs@online.no

OBS! Alle onsdager er opptatt da laget har faste klubbkvelder.

Medlemsmøte onsdag 22.1. kl. 1900

16 jan

Gjennomgang av løsning og tilbud på kaiprosjekt. Ta en avgjørelse på om vi skal gjennomføre prosjektet.

Diskutere utkast til nye vedtekter som berettiger momsrefusjon.

Husk det er kaffe og bakkels kl. 1800

Klubbhus

12 des

Da har vi tatt et lite ansiktsløft innvendig i gang og sal med maling, planter og bilder.

Husk. Klubbkvelder onsdager kl. 18:00. Kaffe og bakkels. Mye humor og mange diskusjoner.

Kulbbkveld onsdag 27.11.

23 nov

Kaffe og bakkels som vanlig.

I tillegg skal vi drøfte kaianlegg og nye vedtekter.

Vi får også sannsynligvis besøk av Roar Ørsund. Vi ønsker å presentere og drøfte våre tanker om utvikling av havna. Kan Hydro være en samarbeidspartner?

Klubbkvelder

23 nov

Ole Bergsvein, Geir og Magne koker kaffe og steiker bakkels på onsdager kl. 18:00.

Kom innom og slå av en prat. Her er det mye humor og latter. Og innimellom noe seriøse diskusjoner om drift og prosjekter i havna.

Litt praktisk info.

22 mai

Vedrørende leie av klubbhus. Ta kontakt med Tor Erik Ebbesen tlf. 482 69 653.

Vedrørende utleie av båtplasser. Dette organiseres av Tor Åsmund Kristiansen tlf. 948 32 922.

Vedrørende kjøp og salg av naust og båtplasser, samt medlemskap. Ola Erik Holte tlf. 954 23 463. email  <oeholte@gmail.com>

Ellers kan det nevnes at nå er gjestebrygga på Flå på plass. Alle er hjertelig velkommen til å bruke denne. Ingen avgift. Men husk å ta med søppel hjem.