Ny vedtekt – momsrefusjon

25 mar

Ref. til diskusjonene på siste årsmøte vedrørende endring av vedtektene. Det viser seg at vi fortsatt ikke oppfyller de kravene som er for å kunne søke om momsrefusjon. Verken de gamle eller nye vedtektene er i samsvar med kravene til å stå i “frivillighetsregistret”. Nå har saksbehandlere i Brønnøysundregistret og skattemyndighetene mer eller mindre en kampanje for å forfølge og utelukke båtforeninger fra dette registret. Vi risikerer da at vi blir definert som et “samvirke” med krav om regnskapsplikt og skatteplikt.

Vi jobber med saken for å finne ei løsning. Først og fremst for å unngå regnskapsplikt og skatteplikt. Men også for å komme i posisjon for å få momsrefusjon.

Mudring og molo

25 mar

Da har vi startet på jobb nr. 2 med å mudre inne i havna + bygging av moloen mellom pumpehuset til Nofima og bestående molo ut for drivstoffbrygga.

Info om kaiprosjketet

25 mar

Nå er Bredesen ferdig med sin del av jobben på kaia. Spuntene er satt og massen er gravd ut. Kostnadene er i samsvar med budsjett og info som er gitt på medlemsmøte/årsmøte.

Materialer er bestilt og vil bli levert etter påske. Vi har diskutert hvordan vi skal ta fatt i dette arbeide i disse coronatider. Vi jobber med ei plan som skal være i samsvar med de anbefalinger og pålegg som er gitt. Men det som er viktig å fram er at den enkelte må ta stilling til om de vil delta i dugnadsarbeidet.

Utleie av klubbhus

14 mar

Kontaktperson: Christel Kjærvik tlf. 417 58 592.

Leietakst pr. dato:

1300,- pr. døgn for medlemmer. 2600,- pr. døgn for ikkemedlemmer.

 

Innkalling til Årsmøte

19 feb

Årsmøtet avholdes i klubbhuset 4. mars kl. 18:00

Vanlige årsmøtesaker + endring av vedtekter

Saker må være sendt til styret innen 1.3.

Etter årsmøtet blir det orientering om prosjektene.

Medlemskveld onsdag 12.2.

11 feb

Gjennomgang av status vedr. prosjekt – kai, molo og mudring.

Og som vanlig kaffe og bakkels.

Årsmøte SSBL + info om spunting og kai

23 jan

Tar sikte på årsmøte 4. mars kl.18:00. Hold av datoen.

PS. Hadde medlemsmøte i går 22.1. hvor det ble drøftet og besluttet spunting og bygging av kai. Klart flertall for at vi kjører prosjektet. Styret vil da jobbe for å få på plass finansiering og starte opp så raskt som mulig. Mudring av havna vil også ha høy prioritet i tiden fremover.

Utleie av klubbhus.

23 jan

Henvendelse til Kjell Jostein Sandvik tlf. 90851728 eller email kjelljs@online.no

OBS! Alle onsdager er opptatt da laget har faste klubbkvelder.

Medlemsmøte onsdag 22.1. kl. 1900

16 jan

Gjennomgang av løsning og tilbud på kaiprosjekt. Ta en avgjørelse på om vi skal gjennomføre prosjektet.

Diskutere utkast til nye vedtekter som berettiger momsrefusjon.

Husk det er kaffe og bakkels kl. 1800

Klubbhus

12 des

Da har vi tatt et lite ansiktsløft innvendig i gang og sal med maling, planter og bilder.

Husk. Klubbkvelder onsdager kl. 18:00. Kaffe og bakkels. Mye humor og mange diskusjoner.