Medlemsmøte onsdag 17.11. kl: 18:00

10 nov

Vi jobber for tiden med å utarbeide en utviklingsplan. Denne er tenkt brukt som info når vi skal ha dialog med potensielle økonomiske støttespillere. Det er ønskelig å ha et arbeidsmøte for å diskutere innhold og få ideer til hvordan denne endelig bør se ut. Når vi føler at denne er godt gjennomarbeidet tar vi et endelig møte for godkjenning.

Les gjennom utkastet og still opp med innspill.