Strøm på bryggene

14 des

Det er bestilt 3 stk strømsøyler for å utvide kapasiteten på flytebryggene. Da skal alle som ønsker få tilgang. Det kommer forslag på årsmøtet hvordan dette skal administreres.