Drivstoffanlegg

 DRIVSTOFF FYLLING

Kun debet kort kan brukes, kredittkort fungerer ikke for kjøp av drivstoff

 • Klargjør for fylling, dra ut slangen og pistolen, dra i slangen ikke pistolen
 • Sett inn kortet – Tast pin kode – Velg pumpe – Ta ut kortet
  • Pumpe 1: Bensin Blyfri 98
  • Pumpe 2: Diesel EN590
 • Fyll tanken
 • Sett pistolen tilbake i holderen
 • Spol inn slangen, hjelp trommelen og slangen slik at den spoler seg fint inn. Pistolen skal ikke slepes inn etter slangen
 • Sett inn igjen kortet om kvittering er ønskelig
 • Steng porten foran stasjonen
 • All fylling skjer på eget ansvar
 • Etterlat anlegget slik du selv ønsker å finne det ved neste fylling!

 • Nødbryter for stans av pumpen ved eventuelle lekkasjer eller brann er på veggen til pumpehuset (pumpen resettes og restarter automatisk om bryteren slås på igjen)
 • Ved eventuelle feil eller mangler ved anlegget kontakt Odd Thorbjørnsen Tlf: 90916885

Det er maks 3 knops fart i havna, dette gjelder helt i fra moloen ute ved elvemunningen