Innmelding

For innmelding i Sunndalsøra Småbåtlag, ta kontakt med kasserer

Odd Hegnes
E.post: oddgroa@outlook.com
Tlf: 954 22 841 

Medlemskontingent som hovedmedlem er 600,-

Støttemedlem 100,-. Kun tidligere hovedmedlem kan bli støttemedlem.

Innmeldingsavgift ny medlem er 1500,-

Naustavgift 3000,-. Denne kan reduseres til min. 1000,- med å delta på dugnad etter nærmere fastsatte regler.

I tillegg kommer andel av felles brannforsikring.

Vinteropplag på land. 1000,- for medlem. Inkludert strøm til vedlikehold og frostsikring. Ikke varme.