Innmelding

For innmelding i Sunndalsøra Småbåtlag, ta kontakt med kasserer

Odd Hegnes
E.post: oddgroa@outlook.com
Tlf: 954 22 841 

Medlemskontingent pr år som hovedmedlem 800,-

Støttemedlem pr år 100,-. Kun tidligere hovedmedlem kan bli støttemedlem.

Innmeldingsavgift nytt medlem 1500,-

Naustavgift pr år 3500,-. Denne kan reduseres til min. 1500,- med å delta på 4 dugnader (12 timer) etter nærmere fastsatte regler. Det er kun nausteiere som kan få redusert avgift ved deltagelse på dugnad.

I tillegg kommer andel av felles brannforsikring.

Vinteropplag på land og brygge fra 1.desember. Pris: 1000,- Inkludert strøm til vedlikehold og frostsikring. Ikke varme.

Det henvises ellers til de enhver tids gjeldende vedtekter

Det er maks 3 knops fart i havna, dette gjelder helt i fra moloen ute ved elvemunningen