Historie

Sunndalsøra småbåtlag, kort historie om havna hentet ut fra 50år jubileumsboken som ble gitt ut 2008.

1958

1. april 1958 ble det arrangert et stiftelsesmøte etter initiativ fra Edvard Warvik. Han innledet møtet med å fortelle om formålet for dannelsen av et småbåtlag. Han mente det var et stort behov for et båtlag og en båthavn, da mange av stedets innbyggere hadde sjøen og fiske som hobby.


Her er et bilde som viser området før havna ble anlagt. Sammenligner en dette med
nyere bilder seg en hvor mye arbeid som er gjort.

1960

Allerede våren 1960 var det graving i havna, og utpå sommeren ble havnebassenget såpass brukbart at en del båteiere kunne ta denne i bruk. Den 1. september 1960 var det ei befaring i havna hvor det ble drøftet hva som måtte gjøres med bassenget. Det var mye kontakt med kommunen og havnestyret, men det var først i 1969 det ble fart i sakene.

1969 

Alf Engen AS fikk avtalen med å bygge veien som i dag går over fra Aurasida til nausta. Samtidig med denne veibygginga ble også Engen engasjert til å utvide bassenget. Massen skulle fylles opp på bassengkanten og skulle brukes for å lage opplagsplass for båtene og molo mot Aurasida. Mot driva skulle det bygges en molo av tunnelmasse.

1970

15. mai 1970 ble det inngått avtale med Lars K. Botten om å grave en breiere og dypere kanal fra marbakken og inn i havnebassenget. Ca. 5 tusen kubikkmeter (kbm) masse ble tatt ut. Og moloen var også på plass.

1978 – 1982

I 1977 kom det en henvendelse fra Kommunen og at de ønsket masse til oppfylling av industriområdet på Håsøran. Dette var kjærkommet, da også laget hadde behov for flere båtplasser.

I 1981 ble det tatt opp ca 15 tusen kbm masse i innseilingskanalen. Samtidig ble det lagt opp molo mot Litledalselva. Moloen ut til marbakken ble forlenget og ble ferdig i 1982.

1986 – 1991

Den nye moloen nordvest for innløpet til den påtenkte østlige kanalen, ble påbegynt høsten 1986. Arbeidet ble gjort på dugnad med maskiner lånt av Alf Engen AS. I 1989 ble deler av den nye kanalen tatt i bruk. Gravinga fortsatte ut 1991.

1993

I 1993 ble det søkt om tillatelse til å mudre ferdig det østlige havnebassenget i forbindelse med at Verket skulle gjøre en del mudringsarbeid. Mudringsarbeidet ble gjort fra marbakken og inn begge havneløpa, samt det østlige bassenget.


Her er mudringsprammen Sundhavn som gjorde jobben i 1993.

2003

Siste mudringsjobben ble satt i gang i 2003 da Verket skulle ha 15-20 tusen kubikkmeter masse for oppfylling av tomta etter de gamle Sødeberghallene som var revet. Da var det “Lubbeneset” som ble ofret for å gi plass til et større flytebryggeanlegg. Verket fullførte ikke jobben da de ikke hadde bruk for mer masse. Restjobben ble gjort av Jon Sjåstad og Oddmund Ulvund med lånte maskiner fra Magne Nærum AS mot at han fikk massen.

2011


Flyfoto av havna. (Finn.no)

Dette er bare deler av det som står i jubileumsboka til Sunndalsøra Småbåtlag.