Momsrefusjon

16 des

Det er ikke mye støtte å få fra det offentlige. Kun 17 tusen av de 411 tusen vi søkte om

Her har vi lagt til rette for at allmennheten skal ha et tilbud. 5482 registrerte besøk på stikkutpost i havna. Sannsynligvis over 10 tusen besøk i løpet av et år. Vi har brukt mange penger og dugnadstimer for å utvikle ei gjestehavn.

Skuffende. Men vi får brette opp ermene og vise at vi ikke lar oss knekke.

Medlemsmøte onsdag 17.11. kl: 18:00

10 nov

Vi jobber for tiden med å utarbeide en utviklingsplan. Denne er tenkt brukt som info når vi skal ha dialog med potensielle økonomiske støttespillere. Det er ønskelig å ha et arbeidsmøte for å diskutere innhold og få ideer til hvordan denne endelig bør se ut. Når vi føler at denne er godt gjennomarbeidet tar vi et endelig møte for godkjenning.

Les gjennom utkastet og still opp med innspill.

Onsdagstreff i havna (kl. 18:00)

14 okt

Vi har nå avsluttet årets dugnad. Men vi fortsetter med å ta en kaffesup ned noko attåt.

Førstkommende onsdag 20.10 er huset utleid til en begravelse. Et av våre medlemmer har gått bort.

Vi kondolerer og stiller selvfølgelig huset til disposisjon.

Leder

Dybdekart

8 sep

Havna har en del grunne områder. Her er et kart som viser noen av de grunneste områdene målt på absolutt lavvann. Bunnen består av sand og grus. Ingen større steiner eller berg. Men noen steiner kan medføre skade på propell hvis en slår ned i bunnen.

Statusrapport 25.august 2021

25 aug

Da er vi endelig godkjent som frivillig organisasjon i Brønnøysundregistret. I tillegg har Ola Erik sendt inn søknad om momsrefusjon. Hvis rettferdigheten seirer og får godkjent denne kan det være snakk om 3-400 tusen inn på konto.

Vi ta sikte på å avholde ordinært årsmøte i løpet av september. Sannsynligvis den mandag den 20.

Ekstraordinært Årsmøte 28.6. kl.18:00. Godkjenning av regnskap?

25 jun

Hvis vi skal kunne søke om momsrefusjon må vi ha et godkjent regnskap. Frist for innsending er 1. september. Hvis møtet enstemmig går inn for dette tar vi sikte på å få regnskapet godkjent  den 28. Hvis det er innvendinger, må vi avholdet ordinært årsmøte innen midten av august.

Husk ekstraordinært Årsmøte 28.6. kl:18.00

22 jun

Minner om at vi her må få godkjent siste utkast av vedtekter som blir godkjent av Brønnøysundregistrene. Dette er nødvendig for å opprettholde status som frivillig organisasjon.