Årsmøte tirsdag 21.mars kl. 18:00

27 feb

Sted: Klubbhuset.

Vanlige årsmøtesaker + orientering om sedimentsperre og mudring.

Saker sendes styret innen 15.3. via email “kjelljs@online.no” eller direkte som post.

Sedimentsperra

16 des

Vi har nå fått godkjenning fra kommunen med hensyn på dispensasjon fra reguleringsplan. Det er sendt søknad og forespørsel til Statsforvalter og NVE. Her er det ikke kommet noen avklaring ennå. Videre har vi hatt møte med gyroprosjektet. Her fikk vi tommelen ned for å starte med prosjektet, før de er ferdig med gyrobehandlingen i september 2023.

Sendte søknad om utbygging den 9.mars i år. Ting-tar-tid. Håper vi kan få komme i gang med mudring og bygging av sedimentsperre i okt/nov 2023.

God Jul fra Kjell

PS. Husk klubbkveldene med kaffe og noko attåt hver tirsdag kl. 18.00.

Utvidet dugnad

21 sep

Vi ha mange oppgaver som bør gjøres før vinteren kommer. Montering av gjestbrygge, montering av landgang til badebrygge, armering og støping av lasterampe + kledning, henting av Flåbrygge ++.

De som har anledning og lyst er hjertelig velkommen til å delta. Tar sikte på at vi starter på tirsdager kl. 12:00 og kjører på utover dagen.

Kjell Sandvik