Bryggeplasser

Flytebrygga består av 104 plasser.

For spørsmål angående leie av brygge plass kontakt havneansvarlig.

Tor Åsmund Kristiansen
Tlf: 948 32 922
E.post: torlusk53@gmail.com

Utleie av båtplass i brygge gjøres som langtidsleie eller korttidsleie.

Langtidsleie (fast plass i flere år). Det betales et innskudd som er regulert ut fra bredde, utliggere, strøm ++. I tillegg en årlig avgift på 800,-.

Innskuddet betales tilbake når leieavtalen avsluttes.

Korttidsleie. For medlem 2000,- for hele sommersesongen 1. mai til 1. desember.

For ikke medlem 5000,- for sommersesongen.

Alle leieforhold inkluderer strøm til vedlikehold og frostsikring. Ikke oppvarming.