Bryggeplasser

Flytebrygga består av 104 plasser.

For spørsmål angående leie av brygge plass kontakt havneansvarlig.

Frank Torvik
Tlf: 992 63 628
E.post: franktorvik2@gmail.com

Årlig bryggeavgift for alle bryggeplaser 1000,-

Utleie av båtplass i brygge gjøres som langtidsleie eller korttidsleie.

Langtidsleie (fast plass i flere år). Det betales et innskudd som er regulert ut fra bredde, utliggere, strøm.

Alle brygge plasser skal inn til laget og styret før plassen kan leies ut til ny leietager, private avtaler på overtagelse av plasser er ikke mulig

Innskuddet betales tilbake når leieavtalen avsluttes.

Korttidsleie. For medlem 2000,- for hele sommersesongen 1. mai til 1. desember

For ikke medlem 5000,- for sommersesongen.

Alle leieforhold inkluderer strøm til vedlikehold og frostsikring. Ikke oppvarming.

Det henvises ellers til de enhver tids gjeldende vedtekter

Det er maks 3 knops fart i havna, dette gjelder helt i fra moloen ute ved elvemunningen