Årsmøte 20.mars 2019 k. 18:00

20 feb

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag må oversendes til styre innen 13.mars.

Medlemsmøte med “ordet fritt” etter årsmøtet.