Vedlikehold og kontroll av naust.

11 apr

Viser til §7 i våre vedtekter. Styret vil å år gjennomføre en oppfølging av denne.

For det første er det en del nausteiere som vil få pålegg om vedlikeholdstiltak. Her er det snakk om tak, vegger og malingsarbeider.

For det andre skal det gjennomføres en kontroll av at naustene er i bruk til maritime formål. Med dette mener vi båter og redskap til bruk på sjøen. Vi har kjennskap til at en del nausteiere bruker naustene som lagerlokale for skrot og rot.

Det er bare å sette i gang med vedlikehold og rydding. Vi minner om at laget har en sangsjonsmulighet hvis ikke dette blir etterkommet. Dette innebærer at en mister medlemskapet og må fjerne alle eiendeler fra havna. Naust og båtplass overtas av laget.

Vi håper på et positivt samarbeid så vi slipper å gå til sangsjoner.

Dugnad

2 apr

Vi starter med årets dugnad tisdag 9. april kl. 17:00.

Frank Torvik er ny havnesjef og ansvarlig for dugnaden.

Badeanlegg

28 feb

Vi vil takke alle som bidrog til støtte via Speis. Pengene skal vi selvfølgelig bruke på badeanlegget.

Litt usikker på om vi må bruke disse som delfinansiering på den tiltenkte badestranda. Men hvis vi får fullfinalsiert denne med støtte fra næringsliv og kommune, vil vi bruke spleispengene på ei sjøtrampoline.

Hjertestarter

28 feb

Da har vår kjære Magne Bøe skaffet en hjertestarter. Denne er plassert på kjøkkenet i klubbhuset.

Håper at vi ikke får bruk for denne.

Årsmøte 19.3.2024

13 feb

Årsmøte i klubbhuset kl. 18:00.

Forslag sendes styret ved leder kjelljs@online.no innen 12.mars.

Årsmøte tirsdag 21.mars kl. 18:00

27 feb

Sted: Klubbhuset.

Vanlige årsmøtesaker + orientering om sedimentsperre og mudring.

Saker sendes styret innen 15.3. via email “kjelljs@online.no” eller direkte som post.