Årsmøte SSBL + info om spunting og kai

23 jan

Tar sikte på årsmøte 4. mars kl.18:00. Hold av datoen.

PS. Hadde medlemsmøte i går 22.1. hvor det ble drøftet og besluttet spunting og bygging av kai. Klart flertall for at vi kjører prosjektet. Styret vil da jobbe for å få på plass finansiering og starte opp så raskt som mulig. Mudring av havna vil også ha høy prioritet i tiden fremover.