Info om kaiprosjketet

25 mar

Nå er Bredesen ferdig med sin del av jobben på kaia. Spuntene er satt og massen er gravd ut. Kostnadene er i samsvar med budsjett og info som er gitt på medlemsmøte/årsmøte.

Materialer er bestilt og vil bli levert etter påske. Vi har diskutert hvordan vi skal ta fatt i dette arbeide i disse coronatider. Vi jobber med ei plan som skal være i samsvar med de anbefalinger og pålegg som er gitt. Men det som er viktig å fram er at den enkelte må ta stilling til om de vil delta i dugnadsarbeidet.