Kort info om badeplass og forholdet til kommunen.

12 feb

Her er svarbrevet fra kommunen.

Svar til uttalelse til detaljregulering – mindre reguleringsendring Håsøran nord – Sunndalsøra Småbåtlag

I svaret ligger det ingen innrømmelse eller imøtekommenhet. Dette betyr at vi opprettholder vår beslutning om å ikke delta i opparbeiding av badeplass. Det blir heller ikke aktuelt å sikre innløpet til havna med en molo da vi ikke har egnet masse.

Andre alternativer for å sikre kanalen vil bli drøftet på årsmøtet.