Ekstraordinært årsmøte 28.6.2021 kl. 18:00

20 mai

Vi har nå endelig fått en avklaring mot Brønnøysundregistrene om at vårt utkast til vedtekter vil bli godkjent og at vi da kan bli stående i Frivillighetsregistret. Dette er helt avgjørende for at vi kan få søkt om momsrefusjon for 2020. Ola Erik er i gang med å forberede denne søknaden som har en frist til 1. september.

Vi behandler kun en sak på dette ekstraordinære årsmøtet. GODKJENNING AV VEDTEKTER

Øvrige sake som valg, innkommende saker, kontingenter osv. tar vi på et ordinært årsmøte i første halvdel av september.