Vedlikehold og kontroll av naust.

11 apr

Viser til §7 i våre vedtekter. Styret vil å år gjennomføre en oppfølging av denne.

For det første er det en del nausteiere som vil få pålegg om vedlikeholdstiltak. Her er det snakk om tak, vegger og malingsarbeider.

For det andre skal det gjennomføres en kontroll av at naustene er i bruk til maritime formål. Med dette mener vi båter og redskap til bruk på sjøen. Vi har kjennskap til at en del nausteiere bruker naustene som lagerlokale for skrot og rot.

Det er bare å sette i gang med vedlikehold og rydding. Vi minner om at laget har en sangsjonsmulighet hvis ikke dette blir etterkommet. Dette innebærer at en mister medlemskapet og må fjerne alle eiendeler fra havna. Naust og båtplass overtas av laget.

Vi håper på et positivt samarbeid så vi slipper å gå til sangsjoner.