Momsrefusjon

16 des

Det er ikke mye støtte å få fra det offentlige. Kun 17 tusen av de 411 tusen vi søkte om

Her har vi lagt til rette for at allmennheten skal ha et tilbud. 5482 registrerte besøk på stikkutpost i havna. Sannsynligvis over 10 tusen besøk i løpet av et år. Vi har brukt mange penger og dugnadstimer for å utvikle ei gjestehavn.

Skuffende. Men vi får brette opp ermene og vise at vi ikke lar oss knekke.