Momsrefusjon

31 mar

Viser til tidligere innlegg om avslag.

Jeg ble ikke lite skuffet og oppgitt over avslaget. Satte meg ned og formulerte en klage som jeg sendte den 20.des. 2021.

I går kveld fikk jeg et svar på klagen.

Totalt ble vi tilgodesett med 394892,- kr. Endelig seiret rettferdigheten.

Dag Otto Lauritzen bruker et uttrykk ” Gjør meg stolt”. Jeg henger meg på dette. Jeg er stolt og takknemlig for det innsatsen dere har lagt ned. Havna har blitt en attraksjon for hele lokalsamfunnet. Og vi får mye ros. Når til og med Lotteritilsynet anerkjenner det vi har gjort som et allmennyttig tiltak, kan vi virkelig være stolte.

Fortsatt mye å gjøre. Men med den dugnadsånda som er i laget, er jeg ikke bekymret.

Ha en god dag!

Kjell