Sedimentsperra

16 des

Vi har nå fått godkjenning fra kommunen med hensyn på dispensasjon fra reguleringsplan. Det er sendt søknad og forespørsel til Statsforvalter og NVE. Her er det ikke kommet noen avklaring ennå. Videre har vi hatt møte med gyroprosjektet. Her fikk vi tommelen ned for å starte med prosjektet, før de er ferdig med gyrobehandlingen i september 2023.

Sendte søknad om utbygging den 9.mars i år. Ting-tar-tid. Håper vi kan få komme i gang med mudring og bygging av sedimentsperre i okt/nov 2023.

God Jul fra Kjell

PS. Husk klubbkveldene med kaffe og noko attåt hver tirsdag kl. 18.00.