Årsmøte tirsdag 21.mars kl. 18:00

27 feb

Sted: Klubbhuset.

Vanlige årsmøtesaker + orientering om sedimentsperre og mudring.

Saker sendes styret innen 15.3. via email “kjelljs@online.no” eller direkte som post.