Hjertestarter

28 feb

Da har vår kjære Magne Bøe skaffet en hjertestarter. Denne er plassert på kjøkkenet i klubbhuset.

Håper at vi ikke får bruk for denne.