Badeanlegg

28 feb

Vi vil takke alle som bidrog til støtte via Speis. Pengene skal vi selvfølgelig bruke på badeanlegget.

Litt usikker på om vi må bruke disse som delfinansiering på den tiltenkte badestranda. Men hvis vi får fullfinalsiert denne med støtte fra næringsliv og kommune, vil vi bruke spleispengene på ei sjøtrampoline.