Ekstraordinært Årsmøte 28.6. kl.18:00. Godkjenning av regnskap?

25 jun

Hvis vi skal kunne søke om momsrefusjon må vi ha et godkjent regnskap. Frist for innsending er 1. september. Hvis møtet enstemmig går inn for dette tar vi sikte på å få regnskapet godkjent  den 28. Hvis det er innvendinger, må vi avholdet ordinært årsmøte innen midten av august.