Ekstraordinært årsmøte 28.6.2021 – Referat

28 jun

Innkalling til møtet ble enstemmig godkjent. Møtet var beslutningsdyktig.

Følgende vedtekt ble enstemmig godkjent.

Vedtekt godkjent 28.6.2021

Møtet var enstemmig på å godta at regnskapet for 2020 ble gjennomgått for ev. godkjenning.  Dette ble enstemmig godkjent.