Dybdekart

8 sep

Havna har en del grunne områder. Her er et kart som viser noen av de grunneste områdene målt på absolutt lavvann. Bunnen består av sand og grus. Ingen større steiner eller berg. Men noen steiner kan medføre skade på propell hvis en slår ned i bunnen.