Innkalling til ordinært årsmøte. Onsdag 29.9. kl. 18:00

8 sep

Innkommende forslag sendes styret innen 20.9.

Det blir holdt et styremøte den 20.9. som forberedelse til årsmøtet.