Statusrapport 25.august 2021

25 aug

Da er vi endelig godkjent som frivillig organisasjon i Brønnøysundregistret. I tillegg har Ola Erik sendt inn søknad om momsrefusjon. Hvis rettferdigheten seirer og får godkjent denne kan det være snakk om 3-400 tusen inn på konto.

Vi ta sikte på å avholde ordinært årsmøte i løpet av september. Sannsynligvis den mandag den 20.