Dugnad

29 mar

I disse coronatider må vi ta inn over oss de anbefalinger som er gitt. Vi kan som dere skjønner ikke ha ei større samling av dugnadsfolk på onsdagskvelder slik som vi tradisjonelt har gjort . Vi vil derfor i år organisere dugnad på en annen måte.

Vi har en kjempejobb med å bygge kai. Tanken er at vi organisere arbeidet slik at en og en kan jobbe med spesifikke oppgaver. Men noen jobber krever at 2-3 personer samarbeider som et lag. Vi ser også at dette arbeidet bør spres utover i uka. Dugnad er som kjent frivillig og vi respekterer at mange ikke ønsker å stille opp. Men for de som ønsker å delta vil jeg anmode om at de melder seg på slik at vi får organisert og fordelt arbeidet. Det vil bli hengt opp liste i havna hvor den enkelte kan skrive seg på. I tillegg kan de som ønsker sende meg en sms, email eller ringe. Når vi får ei navneliste vil vi i neste omgang ta kontakt for å avtale jobb.

Kjell Jostein Sandvik

tlf:   90851728

email:  kjelljs@online.no

 

Ny vedtekt – momsrefusjon

25 mar

Ref. til diskusjonene på siste årsmøte vedrørende endring av vedtektene. Det viser seg at vi fortsatt ikke oppfyller de kravene som er for å kunne søke om momsrefusjon. Verken de gamle eller nye vedtektene er i samsvar med kravene til å stå i “frivillighetsregistret”. Nå har saksbehandlere i Brønnøysundregistret og skattemyndighetene mer eller mindre en kampanje for å forfølge og utelukke båtforeninger fra dette registret. Vi risikerer da at vi blir definert som et “samvirke” med krav om regnskapsplikt og skatteplikt.

Vi jobber med saken for å finne ei løsning. Først og fremst for å unngå regnskapsplikt og skatteplikt. Men også for å komme i posisjon for å få momsrefusjon.

Mudring og molo

25 mar

Da har vi startet på jobb nr. 2 med å mudre inne i havna + bygging av moloen mellom pumpehuset til Nofima og bestående molo ut for drivstoffbrygga.

Info om kaiprosjketet

25 mar

Nå er Bredesen ferdig med sin del av jobben på kaia. Spuntene er satt og massen er gravd ut. Kostnadene er i samsvar med budsjett og info som er gitt på medlemsmøte/årsmøte.

Materialer er bestilt og vil bli levert etter påske. Vi har diskutert hvordan vi skal ta fatt i dette arbeide i disse coronatider. Vi jobber med ei plan som skal være i samsvar med de anbefalinger og pålegg som er gitt. Men det som er viktig å fram er at den enkelte må ta stilling til om de vil delta i dugnadsarbeidet.

Utleie av klubbhus

14 mar

Kontaktperson: Christel Kjærvik tlf. 417 58 592.

Leietakst pr. dato:

1300,- pr. døgn for medlemmer. 2600,- pr. døgn for ikkemedlemmer.

 

Innkalling til Årsmøte

19 feb

Årsmøtet avholdes i klubbhuset 4. mars kl. 18:00

Vanlige årsmøtesaker + endring av vedtekter

Saker må være sendt til styret innen 1.3.

Etter årsmøtet blir det orientering om prosjektene.

Medlemskveld onsdag 12.2.

11 feb

Gjennomgang av status vedr. prosjekt – kai, molo og mudring.

Og som vanlig kaffe og bakkels.

Årsmøte SSBL + info om spunting og kai

23 jan

Tar sikte på årsmøte 4. mars kl.18:00. Hold av datoen.

PS. Hadde medlemsmøte i går 22.1. hvor det ble drøftet og besluttet spunting og bygging av kai. Klart flertall for at vi kjører prosjektet. Styret vil da jobbe for å få på plass finansiering og starte opp så raskt som mulig. Mudring av havna vil også ha høy prioritet i tiden fremover.

Utleie av klubbhus.

23 jan

Henvendelse til Kjell Jostein Sandvik tlf. 90851728 eller email kjelljs@online.no

OBS! Alle onsdager er opptatt da laget har faste klubbkvelder.

Medlemsmøte onsdag 22.1. kl. 1900

16 jan

Gjennomgang av løsning og tilbud på kaiprosjekt. Ta en avgjørelse på om vi skal gjennomføre prosjektet.

Diskutere utkast til nye vedtekter som berettiger momsrefusjon.

Husk det er kaffe og bakkels kl. 1800