Litt praktisk info.

22 mai

Vedrørende leie av klubbhus. Ta kontakt med Tor Erik Ebbesen tlf. 482 69 653.

Vedrørende utleie av båtplasser. Dette organiseres av Tor Åsmund Kristiansen tlf. 948 32 922.

Vedrørende kjøp og salg av naust og båtplasser, samt medlemskap. Ola Erik Holte tlf. 954 23 463. email  <oeholte@gmail.com>

Ellers kan det nevnes at nå er gjestebrygga på Flå på plass. Alle er hjertelig velkommen til å bruke denne. Ingen avgift. Men husk å ta med søppel hjem.

Årsmøte 20.mars 2019 k. 18:00

20 feb

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag må oversendes til styre innen 13.mars.

Medlemsmøte med “ordet fritt” etter årsmøtet.

Klubbkveld 6.2.19

4 feb

Det ser ut som det er liv laga med klubbkvelder. Bra oppmøte. Kaffe, nystekte vafler og Sunndalsgraut har slått an. Mange historier og latter gjør at tiden går fort.

Tar sikte på å bruke litt av tiden til å planlegge framtida. Onsdag tar jeg med litt underlag for å diskutere løsninger for ny havn. Hvor skal vi legge ut nye brygger? Flere alternativer er mulig. Skal vi spunte forren muren og legge ut flytebrygge og gjestebrygge ved lysthuset? Skal vi lage hel molo ut mot Litjedalselva?

Møt opp og delta i diskusjonen og ikke minst kom med nye ideer.

Klubbkveld

9 jan

Det har kommet ønske om at vi har en fast klubbkveld hvor vi kan treffes og prate båt, fortelle gode historier, vise bilder og film, ta opp tema som kan være nyttig og interessant og selvfølgelig drikke kaffe.

Vi prøver å få i gang dette f.o.m. onsdag 16. januar.

Vel møtt i klubbhuset kl. 18:00.

Maling av naust

22 mar

Maling av naust skal avtales med styre. Det vil bli kjøpt inn større parti av maling for å sikre lik farge og kvalitet på alle naust. Vi antar at større innkjøp også vil redusere prisen.

 

Årsmøte 2018

5 mar

Styret innkaller til årsmøte den 21. mars kl 19:00 i klubbhuset.
Saker som ønskes tatt opp må sendes styret senest 19. mars.

Kan sendes som mail til kjelljs@online.no.

Drivstoffanlegget er kommet i drift.

29 nov

Nå har drivstoffanlegget kommet i drift. Det fungerer kun med vanlig bankkort, ikke kredittkort.

Priser:

Avgiftsfri diesel:  11 ,-
Bensin: 16 ,-

Brygga på tur til flåøya

9 mai

Flytebrygga er på tur ut til flåøya i varierende maivær.

Snart er sesongen i gang for fullt og vi håper folk benytter seg av brygga å øya denne sommeren også 😊

 

Båter i sjøen

14 des

Styret uttrykker bekymring for at det fortsatt ligger båter ute i havna. Kommer det is kan dette bli et alvorlig problem for eier. Vi anbefaler at båtene må på land. Alternativet leie en vinterplass i Øksendal eller Eidsøra.

Strøm på bryggene

14 des

Det er bestilt 3 stk strømsøyler for å utvide kapasiteten på flytebryggene. Da skal alle som ønsker få tilgang. Det kommer forslag på årsmøtet hvordan dette skal administreres.