Ekstraordinært Årsmøte 28.6. kl.18:00. Godkjenning av regnskap?

25 jun

Hvis vi skal kunne søke om momsrefusjon må vi ha et godkjent regnskap. Frist for innsending er 1. september. Hvis møtet enstemmig går inn for dette tar vi sikte på å få regnskapet godkjent  den 28. Hvis det er innvendinger, må vi avholdet ordinært årsmøte innen midten av august.

Husk ekstraordinært Årsmøte 28.6. kl:18.00

22 jun

Minner om at vi her må få godkjent siste utkast av vedtekter som blir godkjent av Brønnøysundregistrene. Dette er nødvendig for å opprettholde status som frivillig organisasjon.

En beskjed til miljøsvinet!

25 mai

Du som har satt fra deg disse 3 dunkene bør få kjørt dem til Frazefoss og levere dem som spesialavfall – snarest. Det var tømming av dunker i dag men disse ble selvfølgelig stående igjen. Forventer du at mora di skal rydde opp? Eller forventer du at en av oss i styret skal ta en ekstra dugnadskveld for å få levret disse til Frazefoss?

Vi stiller gjerne opp på dugnad. Men dette er utenfor. Du kan påregne ei ekstra regning på 500kr hvis du ikke rydder opp selv.

Styret.

Er det slik vi vil ha det?

24 mai

          

Her finner vi brukt motorolje, diesel?, stål, plast, papp og my annet som ikke hører hjemme i disse dunkene. Disse er beregnet til restavfall. Vi ha valgte å gå ned i størrelse på dunkene da de store dunkene vi hadde tidligere kostet oss flere tusen kroner, ekstra i året. Også disse var kun beregnet til restavfall. Det er flaut å se at voksne personer ikke er i stand til å forstå dette og saboterer arbeidet med å gjøre havna til et velstelt og trivelig område.

Hvis vi ikke får orden på dette må vi bestille større dunker for kildesortering. Resultatet blir at vi da må sette opp avgiftene. Altså ei kollektiv straff fordi noen få ikke bruker sunn fornuft.

Vi har kameraovervåking så det er mulig å finne syndebukkene. Skjerp dere!!!!

Styret.

Utkast til vedtekt 18.6.2021

20 mai

Utkast til vedtekt 2021

Her er siste versjon som vil bli godkjent av Brønnøysundregistrene slik at vi kan fortsette som en frivillig organisasjon.

PS. Her er det lite rom for endring av hovedprinsippene. Men noen detaljer kan nok endres.

 

Ekstraordinært årsmøte 28.6.2021 kl. 18:00

20 mai

Vi har nå endelig fått en avklaring mot Brønnøysundregistrene om at vårt utkast til vedtekter vil bli godkjent og at vi da kan bli stående i Frivillighetsregistret. Dette er helt avgjørende for at vi kan få søkt om momsrefusjon for 2020. Ola Erik er i gang med å forberede denne søknaden som har en frist til 1. september.

Vi behandler kun en sak på dette ekstraordinære årsmøtet. GODKJENNING AV VEDTEKTER

Øvrige sake som valg, innkommende saker, kontingenter osv. tar vi på et ordinært årsmøte i første halvdel av september.

 

Info fra dagens styremøte (12.4.)

12 apr

På grunn av corona ble det besluttet at vi utsetter årsmøtet. Sannsynligvis til september. Men er det mulig prøver vi å få det til tidligere. Dagens styre har sagt seg villig til å bli sittende uendret fram til årsmøtet. Vi besluttet å sende ut kontingenter og avgifter i samsvar med det som ble besluttet i 2020. Disse blir sendt ut i nærmeste framtid.

En annen grunn til at vi utsetter årsmøtet er at det er en uavklart situasjon mot Brønnøysundregistrene. De ønsker å ekskludere oss far frivelighetsregistret. Vi har anket denne avgjørelsen. Saken blir da avgjort av ei nemnd. Vi har gjort noen endringer som vi har bedt om tilbakemelding på. Får vi aksept for dette må vi ha et årsmøte for å formelt vedta disse endringene. Får vi negativt svar kan det få store konsekvenser for oss. Skal komme med nærmer informasjon når vi får tilbakemelding.

Vi har store strømregninger. Her må alle bidra med å kutte unødvendig forbruk. Hvis ikke må vi ta sikte på å øke avgiftene på en eller annen måte.

Tar sikte på å starte opp med dugnad onsdag den 21.4. kl. 17:00. Her må vi ta hensyn til coronaregler. Alle har et ansvar for å etterkomme disse.

Årsmøte 2021

4 mar

På grunn av korona er årsmøtet utsatt på ubestemt tid. Håper at det lar seg gjøre å få arrangert dette innen 1.mai.

Vi har også en uavklart sak vedrørende vedtekter mot Brønnøysundregistrene. Vi bør ha tilbakemelding derfra før årsmøtet. Det ligger an til at vi må godkjenne nye vedtekter.

Det er ikke noe nytt vedrørende badeplass og molobygging. Vi jobber med alternative løsninger for å utbedre og sikre havneinnløpet.