Årsmøte 2021

4 mar

På grunn av korona er årsmøtet utsatt på ubestemt tid. Håper at det lar seg gjøre å få arrangert dette innen 1.mai.

Vi har også en uavklart sak vedrørende vedtekter mot Brønnøysundregistrene. Vi bør ha tilbakemelding derfra før årsmøtet. Det ligger an til at vi må godkjenne nye vedtekter.

Det er ikke noe nytt vedrørende badeplass og molobygging. Vi jobber med alternative løsninger for å utbedre og sikre havneinnløpet.

Kort info om badeplass og forholdet til kommunen.

12 feb

Her er svarbrevet fra kommunen.

Svar til uttalelse til detaljregulering – mindre reguleringsendring Håsøran nord – Sunndalsøra Småbåtlag

I svaret ligger det ingen innrømmelse eller imøtekommenhet. Dette betyr at vi opprettholder vår beslutning om å ikke delta i opparbeiding av badeplass. Det blir heller ikke aktuelt å sikre innløpet til havna med en molo da vi ikke har egnet masse.

Andre alternativer for å sikre kanalen vil bli drøftet på årsmøtet.

Samarbeidet med Sunndal kommune er brutt.

28 jan

Vi hadde styremøte på tirsdag og drøftet siste innspill fra administrasjonen i Sunndal kommune. Rammebetingelsene var så dårlig at vi valgte å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning. Vi beklager selvfølgelig utfallet. Men nå var begeret fult. Vi har sendt et offentlig brev hvor vi underbygger vår beslutning og klart gir uttrykk for at vi er skuffet og mangler tillit.

Vi sendte også kopi til de lokale avisene. Begge aviser har i dag slått opp saken i sine nettaviser. I Aura Avis er hele brevet gjengitt. Men også Driva har fått med de vesentlige momentene.

 

Bading i havna

11 jan

Før jul fikk jeg en henvendelse fra noen damer om de kunne få bade i havna. Jeg kunne selvsagt ikke si nei til dette. Fikk tilbud om å delta, men takket nei. Men det er sikkert mulig å melde seg på for de som ønsker.

Godt å se at også andre har glede av den flotte havna vår. Et friområde for hele bygda.

Godt nytt år

28 des

Noen ord på tampen av 2020.

Vi har gjort store investeringer i år. Vi har mudret opp hele indre havneområdet og fått lagt opp en molo som sikrer mot slam fra Litedalselva. Men det største er kaiprosjektet. Nå kan til og med redningsskøyta gå inn i havna og legge til kai.

I tillegg til et stort økonomisk løft har vi lagt ned en formidabel egeninnsats med dugnadstimer. Dette har styrket samholdet og trivselen. Og jeg må innrømme at jeg blir glad og stolt når jeg tenker på den innsatsen dere har lagt ned i prosjektene. Det er et privilegium å være leder for en slik flott gjeng.

Økonomien er i samsvar med budsjett og framdrifta er over forventning.

2021 byr på noen utfordringer. Det ser ut som det kan bli anlagt badeplass i keila mellom havna og industriveien. I så fall er det mulig vi får frigitt tunnelmasse. Da må vi ta stilling til om vi skal legge ny molo i innløpet og få mudret kanalen. Videre sliter vi med å få godkjenning som “frivillig organisasjon”. Her må vi juster våre vedtekter. Alternativet blir å danne er “samvirkelag”. Dette får i så fall store driftsmessige og økonomiske konsekvenser.

Jeg takker for en fantastisk innsats i 2020 og ønsker dere Godt Nytt År.

PS. Ønsker også takke Bredesen AS som har gjort en fantastisk jobb for oss.

Kaiprosjeket. Status fredag 24.4.

24 apr

Situasjon før kaiprosjekt. Ubrukbar.

Statur i dag 24.4. etter 5 dagers super innsats av en dyktig og arbeidsom dugnadsgjeng. Vi ligger 3-4 uker foran opprinnelige plan. Det er takknemlig jobb å være prosjektleder i et så positivt miljø.

Nå har vi ei snart ei kai som større båter kan legge til. B.la. redningsskøyta.

Tirsdag kommer ny gjestebrygge på 21 meter. Ola Erik har oppfølgingen av denne + rep av Flåbrygga. Odd Torbjørnsen fikser landgang.

Vi får utført mye til tross for corona. Men vi respekterer de anbefalinger som gis, så meld din interesse. Vi organiserer arbeidet deretter. Du kan få oppgaver helt isolert fra andre.

 

Kaibygging

24 apr

Det er en fornøyelse å være leder i et lag med så mange dyktige og arbeidsomme dugnadsfolk. Kaiprosjektet ligger allerede flere uker foran den plana jeg har lagt.

Takker for godt samarbeid!

Dugnad

20 apr

Da er vi i gang med bygging av kai. Dette sysselsetter en del. Men vi ser også at det er andre oppgaver som må gjøres. Vi starter derfor med en forsiktig dugnad på onsdagskveldene for de som ønsker dette. Det er viktig at vi respekterer de anbefalinger som er gitt ifm corona. Så vi sprer oss utover med forskjellige gjøremål og tar kafeen litt spredd.